SREE DHURGA BHAGAVATHY


Rate of offerings

Offerings on each days

 • VAZHIPADU

  RATE

 • PUSHPANJALI
  10
 • BAGYASOOKTHAM
  15
 • AIKYAMATHYAM
  15
 • VIDHYAMANDHRAM
  15
 • SWAYAMVARAMANDHRAM
  15
 • VARAHAMANDHRA PUSHPANJALI
  15
 • VANADURGAMANDHRAM
  15
 • THRIPURASUNDHAREEMANDHRA PUSHPANJALI
  20
 • LELITHASAHASRANAMA MANDHRA PUSHPANJALI
  20
 • PURUSHASOOKTHAM
  15
 • ISHTASOOKTHAM
  15
 • CHORUNU
  25
 • ADIMA
  25
 • PATTUM ,THALI
  142
 • JANMANAKSHATHRAPOOJA
  51
 • LEKSHMINARAYANAPOOJA
  101
 • KUDUMBAPOOJA
  51
 • VAHANAPOOJA
  51
 • VIDHYARAMBAM
  20
 • BAGAVATHISEVA
  51
 • PIZHINJAPAYASAM
  40
 • PAALPAYASAM
  40
 • APPAM,ADA
  65
 • ARUNAZHYPAYASAM
  500
 • KADUMPAYASAM
  50
 • NEYPAYASAM
  50
 • THRIMADHURAM
  20
 • NELPARA
  50
 • SHARKARAPARA
  70
 • MALARPARA
  50
 • ARIPARA
  70
 • PATTUM,VALUM
  40